GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal

SC IMAMED TECH SRL, cu sediul in Calea Giulesti nr 41B, sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8397/2015 , CUI 34754874, telefon 031 9913 , reprezentata legal prin Dr. Filipiuc Ciprian – Director General ( “Centrul Medical IMAMED” , “IMAMED” sau “Operatorul”)
si
SC IMAMED CT SRL, cu sediul in Calea Giulesti nr 41B, sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2373/2021 , CUI 43714933, telefon 031 9913 , reprezentata legal prin Dr. Filipiuc Ciprian – Director General ( “Centrul Medical IMAMED” , “IMAMED” sau “Operatorul”),

in vederea prestarii serviciilor medicale, colecteaza si prelucreaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite. Va rugam sa cititi cu atentie aceasta Notificare.

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre SC IMAMED TECH SRL in activitatea de furnizare a serviciilor medicale:
1. Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, varsta, data nasterii, sex, telefon, e-mail, CNP, nationalitate, semnatura olografa si semnatura in format digital). Datele sunt necesare pentru efectuarea investigatiilor si intocmirea rapoartelor medicale.
3. Date cu caracter personal privind sanatatea (date privind starea de sanatate fizica si psihica sau afectiunile medicale declarate in chestionarele medicale si care rezulta din analizele medicale efectuate).
4. Informatii speciale (analize medicale, investigatii in specialitatile din cadrul societatiilor noastre medicale) si va dati acordul sa va recoltam probe biologice, precum si alte probe (ginecologice) / investigatii / consultatii (la cerere / programare) / rmn / ct / mamografii / etc. pentru a va asigura indeplinirea actului medical.
5. Informatii cu privire la locatia, imaginea si inregistrarile audio-video ale persoanelor fizice (inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediul SC IMAMED TECH SRL, inregistrarile audio ale convorbirilor telefonice din Call-Center, adresa IP captata la utilizarea website-ului). Datele sunt necesare in vederea asigurarii pazei si protectiei in locatia SC IMAMED TECH SRL, a imbunatatirii serviciilor oferite, solutionarea reclamatiilor si a oricaror solicitari venite din partea clientilor precum si in vederea asigurarii functionalitatilor tehnice ale platformelor online utilizate de Centrul Medical IMAMED).

Scopul in care datele personale sunt utilizate:
Centrul Medical IMAMED colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

Prestarea serviciilor medicale (obstetrica-ginecologie, cardiologie, ecografie, etc.);
Marketing, pentru informarea si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite (transmiterea de stiri, promotii, produse noi);
Raportari interne sau catre alte entitati ale grupului din care Centrul Medical IMAMED face parte;
Efectuarea de analize statistice/actuariale;
Solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor;
Identificarea clientilor, efectuarea de verificari de integritate si detectarea si prevenirea potentialelor fraude (de exemplu prevenirea platilor nejustificate ale investigatiilor);
Comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate;
Asigurarea masurilor de securitate necesare (supraveghere audio-video).

Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra petru scopurile mentionate mai sus, are ca temei:
O obligatie legala a Operatorului;
Consimtamantul dumneavoastra;
Interesul legitim al Operatorului, pentru activitati precum efectuarea de analize statistice/actuariale si raportari interne sau catre alte entitati ale grupului din care Centrul Medical IMAMED face parte, verificarea integritatii si a conformitatii persoanelor vizate, prevenirea fraudelor si a platilor nejustificate.

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:
Autoritatile statului (inclusiv autoritatile fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor precum si cele din domeniul asigurarilor, organele statului competente in materie penala), ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului.
Institutii, agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor, daca legistlatia stipuleaza acest lucru;
Intermediarii implicati in administrarea contractelor operatorului (CASMB, OBSNAJ,etc);
Instante judecatoresti sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecatoresti, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experti evaluatori.

Stocarea datelor personale
Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata desfasurarii investigatiilor medicale, precum si ulterior, pe durata necesara.
Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale generale, precum si cele aplicabile la nivelul IMAMED.

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale
In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016 va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal
Va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca Centrul Medical IMAMED prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care nu avem o interdictie legala privind divulgarea sursei.

(2) Dreptul la rectificare
Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.

(3) Dreptul la stergerea datelor sau “dreptul de a fi uitat”
Presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras.

(4) Dreptul de a va retrage consimtamantul
Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.

(5) Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

(6) Dreptul la portabilitatea datelor

Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui operator, in cazul in care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat in baza consimtamantului dumneavoastra, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Operator.

(7) Dreptul la opozitie
Presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum (i) prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.

(8) Dreptul de a face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ
Presupune ca aveti dreptul de a solicita interventie umana din partea Operatorului, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

(9) Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor

(10) Dreptul de a va adresa justitiei
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru intrebari suplimentare cu privire la aceasta Notificare sau in legatura cu utilizarea de catre SC IMAMED TECH SRL a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand numele dumneavoastra, adresa postala sau de e-mail (in functie de modalitatea in care doriti sa comunicam), numarul de telefon si scopul cererii.

Ne puteti contacta:

Prin e-mail – la adresa: dr.filipiuc@imamed.ro ;
Personal – la punctele de lucru SC IMAMED TECH SRL ;
Printr-o cerere transmisa prin posta la adresa: Calea Giulesti, Nr. 41B, Sector 6, Bucuresti;
Telefonic – la numarul: 031 9913

Actualizarea prezentei Notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa consultati periodic pagina web a companiei www.imamed.ro – sectiunea “GDPR – prelucrarea datelor cu caracter personal” – https://imamed.ro/gdpr/

Cea mai recenta actualizare a prezentei Notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 08.05.2021.
+ Bucura-te de sanatate+ Bucura-te de sanatate


Copyright IMAMED 2015 – 2024. Toate drepturile rezervate.Copyright IMAMED 2015 – 2024. Toate drepturile rezervate.